ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு செய்திகள்

பழைய தயாரிப்புகள் “புதிய வாழ்க்கையைத் தூண்டுகின்றன”- ஷென்சோ ஆர் & டி மையம் நல்ல செய்தியைப் பரப்புகிறது.

ஷென்சோவில் நான்கு முக்கிய தயாரிப்புகள் உள்ளன.PVDF, FKM மற்றும் FEP ஆகியவற்றின் சந்தைப் பங்குகள் அடிப்படையில் நிலையானவை, மேலும் PFA உருவாகி வருகிறது.தேசிய வளர்ச்சியின் தேவைகளை சிறப்பாக மாற்றியமைப்பதற்காக, பழைய தயாரிப்புகளை மீண்டும் "புதியதாக" மாற்ற ஷென்சோ ஆர்&டி குழுக்கள் இணைந்து செயல்படுகின்றன.முதலில், PVDF குழு வாடிக்கையாளர் கருத்துக்களுக்கு ஏற்ப சிக்கல்களைத் தீர்க்கிறது.போட்டியாளர்களிடமிருந்து தயாரிப்புகளின் இயற்பியல் பண்புகளின் ஒப்பீடு மற்றும் பகுப்பாய்வு மூலம், மாதிரிகளின் ஜெல் நேரத்தை பெரிதும் நீட்டிக்க ஆராய்ச்சி குழு ஒரு புதிய வழியைக் கண்டறிந்தது.இரண்டாவதாக, பாலிமரைசேஷன் நிலைமைகள் மற்றும் சோதனை நிலைமைகளை ஆராய்ந்த பிறகு, அதன் நல்ல பிசுபிசுப்புத்தன்மையை உறுதிசெய்ய, மூலப் பசையின் மூலக்கூறு எடையை FKM குழு நிலையானதாக மாற்றியது.அதே நேரத்தில், வல்கனைஸ் செய்யப்பட்ட ரப்பரின் செயல்திறனும் பெரிதும் மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளது.மூன்றாவதாக, FEP குழுவானது FEP தயாரிப்பில் PFOA இன் பூஜ்ஜிய உமிழ்வை நிறைவு செய்தது.செயல்முறை அளவுருக்களை சரிசெய்வதன் மூலம் தயாரிப்பு நிலைத்தன்மை பெரிதும் மேம்படுத்தப்படுகிறது.நான்காவதாக, PFA குழு உயர் தூய்மை PFA இன் புதிய பாலிமரைசேஷன் அமைப்பை உருவாக்குகிறது.சிறிய அணுஉலை சோதனை ஒப்பீட்டளவில் மென்மையானது, மேலும் சில தயாரிப்புகள் பெறப்பட்டுள்ளன.


பின் நேரம்: ஏப்-13-2022
உங்கள் செய்தியை விடுங்கள்